Poskytnuté nadační příspěvky
Přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích dle ustanovení § 25 odst. 2) písm. d) z.č. 227/1997 Sb.

Nadační příspěvky Společnost DUHA poskytuje ve formě materiálního nadačního příspěvku nebo ve formě finančního nadačního příspěvku. Obě formy jsou dokumentovány předáním-převzetím nadačního příspěvku, kdy uvedený protokol je založen u daňového dokladu, je poskytnut obdarovanému, je evidován ve zvláštní evidenci pro poskytování nadačních příspěvků za kalendářní rok.

Při poskytování finančního nadačního příspěvku je mezi nadací a obdarovaným sepsána “Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku“.

Při poskytování finančního nadačního příspěvku na základě individuální žádosti občanů k nákupu pomůcek, nadace, až na výjimky, neposkytuje finanční prostředky přímo žadateli, ale poskytuje dílčí (úhrnnou) úhradu faktury dodavateli zařízení.

Nadační příspěvky za uplynulý rok 2017 byly poskytnuty jak v materiální tak i finanční formě v souladu se statutem Společnosti DUHA, v souladu s cíli Společnosti DUHA. Toto osvědčuje protokol dozorčí rady o kontrole hospodaření Společnosti DUHA i vypracovaný audit. Obdarovaní užili nadačních příspěvků jak bylo stanoveno při jeho poskytnutí, nebylo shledáno pochybení, nedošlo k odebrání daru ani k zahájení řízení o odejmutí nadačního příspěvku.Seznam příjemců nadačních příspěvků v roce 2017:

Celkem rozděleno 85 nadačních příspěvků mezi 55 obdarovaných.

Milan Návoj – Bělá pod BezdězemGymnázium Český Brod
Václav Pospíšil - Hradec nad SvitavouStř. zdravotnická škola Trutnov
Zdeněk Soldán,Krumsín-PlumlovJan Matyska - Praha
MaTami PoličkaHC DRACI z.s. ,
Nemocnice TrutnovHC Trutnov oddíl mládeže,
Život bez bariér Nová PakaKamarád – Lorm Žatec
Stacionář pro mládež TrutnovDětský domov Broumov
Sbor dobrovolných hasičů Mladé Buky   ÚSP Hajnice
NONA 92 o.p.s.Stacionář mezi mosty Trutnov
Slezská diakonie KrnovMFK Trutnov
Denní pobyt-stacionář TrutnovDětské centrum Jilemnice
DANETA Hradec KrálovéSeniorský dům „Beránek“ Úpice
DOTYK II. O.p.s. Velké PopoviceTJ LOKO Trutnov oddíl plavání
HAŠLE z.s. Brno„NONA“ Nové Město n.M.
Monika Kašparová – TrutnovMěsto Jilemnice
WING 49 CZ z.s., Bílá Holubice, z.s. Ostrava
Centrum spokojeného stáří J.LázněB.U.K. o.s. Zdoňov
Stáj EURIDIKA Rybná nad ZdobnicíKlub PAPRSEK Vyškov
Lenka Holendová Rybná nad ZdobnicíZdeňka Vyhlídalová Tanvald
Sdružení rodičů „Výšinka“ Hajnice Základní škola speciální Kladno
Jiří Soudný - Praha
Jan Jebálek- hl.organizátor DUHA GOLF CUP 2017 Pardubice


© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.