Podpořené projekty se žádostí o grant

Správní rada Společnosti DUHA za přítomnosti dozorčí rady v rámci svého řádného zasedání dne 30.prosince 2017 projednala závěrečnou zprávu o poskytnutých grantech na základě obdržených žádostí k 15.12.2016, přerozdělených v roce 2017 dle vyhlášených grantových pravidel platných pro přerozdělení výnosů z NIF.

Hodnota stanovená správní radou pro přerozdělení byla 150.000 Kč, SR projednávala podporu ve výši k této částce. Konkrétní částka k přerozdělení byla navýšena nad hodnotu o výsledky hospodaření nadace ve ŽB TRUST- BFN-PIONEER INVESTMENTS, ČP INVEST a.s., Rogervila, 4PM, a z výnosů z nákupu investičního diamantu a investičního zlata.

Níže uvedené rozhodnutí poskytuje informaci, které projekty byly podpořeny a jakou částkou a to na základě uzavřené smlouvy.

Obdržené projekty se žádostí o grant :
(termín podání - 15.12.2016)

Centrum:Požadavek:Schválená podpora:Došlo dne:
1. Stacionář Trutnov18.000 Kč
„hippoterapie“
18.000 Kč29.11.2016
2. DANETA s.r.o. Hr.Králové15.000 Kč
„Velikonoční tvoření v Danetě“
15.000 Kč29.11.2016
3. Bílá holubice z.s. Ostrava50.000 Kč
„cirkus na cestách“
10.000 Kč30.11.2016
4. NONA 92, o.p.s. Nové Město nad Metují15.000 Kč
„letní Intel.tábor“
15.000 Kč9.12.2016
5. TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV 50.000 Kč
„závody v plavání“
20.000 Kč + ceny13.12.2016
6. „Život bez bariér“ z.ú. Nová Paka20.000,-
„provoz půjčovny komp. pomůcek“
10.000 Kč14.12.2016
7. Slezská diakonie BENJAMÍN, Krnov45.000,-
„Terapie pro tělo i duši“
10.000 Kč (dílčí část Canisterapie)15.12.2016
8. Hašle, z.s. BRNO 80.000 Kč
„nákup přístrojového vybavení a zaškolení terapeutů“
20.000 Kč15.12.2016
9. Dětské centrum Jilemnice 50.000 Kč
„Volnočasové aktivity v DC“
32.000 Kč12.12.2016

Na projekty bylo přerozděleno 150.000,-Kč, podpořeno bylo 9 projektů, na další období se nepřevádí žádné plnění, částka přerozdělena beze zbytku.

Na úhradu nákladů se nečerpala žádná finanční částka.

V Trutnově dne 30.prosince 2017

Jana Poulová
Předseda správní rady
JUDr.Karel Jaroměřský
Předseda dozorčí rady


© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.