Cíl, účel, historie

pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů..)

patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské domovy, ústavy..)

zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry, především MUDr. Vojty

pomoci dětem postiženým DMO a diabetes

zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR, poskytování individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek

pomoc postiženým přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, sbírek

organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, na integraci postižených do běžného života

nakladatelská a vydavatelská činnost ve výběru informací směřujících ke zkvalitnění rehabilitační, léčebné základny postižených dětí po DMO.


Cílů a účelu činnosti je dosahováno prostřednictvím realizace projektu "Nemysli jen na sebe", projektu "Zdravé zuby", projektu "Zřízení, vedení centrální půjčovny pomůcek".


© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.