Přehled dárců za rok 2017
Přehled dárců dle § 25 odst. 2) písm. b, z.č. 227/1997 Sb.

Přehled o dárcích jak ukládá zákon o nadacích a nadačních fondech je veden tak, jak byly dary poskytnuty v kalendářním roce 2017:
FLUIDTECHNIK BOHEMIA
Nadace ČEZ
Řízení letového provozu státní podnik
Výtěžek z benefiční akce TŠ SAHAR
GASCO spol. s r.o.
Výtěžek akce organizované MaTami Polička
STORGE s.r.o.
OPTIKA D+P s.r.o.
SUDOP PRAHA a.s.
Výtěžek sbírky organizované FANS HC Trutnov
Nadace Jana Anderse Sládka
ALSIMA a.s.
PRO.MED.CS. PRAHA a.s.
ISOLIT BRAVO, spol. s r.o.
TOSTO spol. s r.o.
Ing. Jiří Vacek, Praha
ProLIST s.r.o. Praha
A TOP s.r.o.
INVELT-ELEKTRO s.r.o.
TECHNOLOGY s.r.o.
TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Plastmont Bureš, s.r.o.
KOMMA MaR s.r.o.
Jaroslav RODR Trutnov
FLEXARET group s.r.o.
DUHA GOLF CUP VIII.ročník
ENERGY 21 a.s.
ROGERVILA a.s.
Dana Minaříková-benefiční festival „Orientálních tanců“


Seznam všech dárců (finančních i materiálních) od 21.8.1991-31.12.2017 je založen v sídle Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou.

Děkujeme následujícím společnostem za podporu nadačních akcích formou uzavření smlouvy o reklamě – prezentaci:

BusinessMedia
SaarGummi
ProLIST Praha s.r.o.
PRO TRAVEL CK s.r.o.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
HYGOTREND
SAKO
CHODOVAR s.r.o.
ATLAN CZ a.s.
LN SERVIS
Optika D+P s.r.o.© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.