Výroční zpráva za rok 2017
Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou za rok 2017. Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou vznikla v srpnu 1991 jako nevládní, nezisková organizace. Prosím, abyste neztotožňovali Společnost DUHA, Nadaci pro děti postižené mozkovou obrnou s žádnou jinou neziskovou organizací, např. Nadací DUHA z Prahy, ekologickým hnutím DUHA apod., tyto organizace nemají s námi nic společného. Před Vámi je nadační materiál, který poskytuje informace k činnosti Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou.

Aktuální výroční zpráva
Směrnice ke GDPR
Formulář-souhlas se zpracováním osobních údajů


© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.