Ekonomika
Nadační jmění Společnosti DUHA:

výše nadačního jmění: 33.829.600,-Kč

Nadační jmění Společnosti DUHA tvoří nepeněžní plnění ve výši 1 625 600 Kč, vzniklé ohodnocením obou ochranných známek Společnosti DUHA soudně znaleckým posudkem. Vycházeli jsme z toho, že není možné do nezcizitelného nadačního jmění vložit finanční prostředky od dárců, určené na pomoc postiženým dětem, nikoli pro zablokování do peněžního ústavu, byť jde o povinnost stanovenou zákonem. V podstatě jsme prvními kdo takto postupoval. Jiné krytí Společnost DUHA neměla k dispozici. Stejně jako v letech předešlých, tak i v minulém období jsme partnerům z obchodního hlediska nabídli ochranné známky k „zobchodování“ a výnos je použit pro činnost Společnosti DUHA. Jde o ojedinělou formu užití základního jmění, pro nás výhodnou, a budeme ji i v následujících letech plně rozvíjet.

Nadační jmění ve finančním krytí bylo v roce 2006 navýšeno na částku 32.204.000 Kč o částku obdrženou z výběrového řízení Úřadu vlády ČR, ve výši 1.801.000 Kč,jde o prostředky přerozdělené z II.vlny NIF. Majetek nadace bude navýšen o hodnotu sbírky obrazů, o hodnotu sbírky podpisů významných osobností veřejného života – umělců, politiků, sportovců jak z ČR tak i ze světa. Tyto sbírky pak můžeme v rámci vernisáží, výstav předkládat veřejnosti. Jako dar od českého dárce jsme získali dvě unikátní díla „Mona Lisa“ a „Sixtinská Madona“ využitelná pro prezentaci nadace a spolupracujících firem, když jde o další formu kapitalizace, například vložením do dražeb apod..

Využití nadačního jmění nadace i celého majetku nadace pro spolupráci s tržními subjekty vytváří další předpoklady k úspěšnému naplnění cílů Společnosti DUHA.


aktuální výpis z obch. rejstříku / 1. část
Výpis z obch.rejstříku / 1. část
aktuální výpis z obch. rejstříku / 2. část
Výpis z obch.rejstříku / 2. část
Výpis z OR v AJ / 1. část
Výpis z OR v AJ / 1. část
Výpis z OR v AJ / 2. část
Výpis z OR v AJ / 2. část
Výpis z OR v AJ / 3. část
Výpis z OR v AJ / 3. část
Zpráva auditora za rok 2016
Zpráva auditora za rok 2016


© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.