Zakladatelé a statut. org.
Základní údaje

sídlo: TRUTNOV, ul. kpt. Jaroše 324
adresa pro poštovní styk: 541 O1 TRUTNOV
e-mail: spol_duha@volny.cz
internet: www.duhatu.cz, www.originalmonalisa.com
nadace založena: 21.srpna 1991 pod č.j. N-004/91 registrací na Ok. úřadě v Trutnově
nadační rejstřík: Krajský soud v Hr.Králové oddíl N, vložka 55 z 18.ledna 1999
nadační jmění: 33.829.600,-Kč
1.625.600 Kč v nepeněžním plnění
32.204.000,-Kč peněžní vklad od FNM (prostředky z II.vlny NIF)
zřizovatel a zakladatel nadace: Zdeněk POUL, nar. 31.3.1963


Složení správní rady společnosti:

Jana POULOVÁ - předsedkyně správní rady
Lada ZEMANOVÁ - členka správní rady
Ing. Pavel BACH - člen správní rady


Složení dozorčí rady společnosti:

JUDr. Karel JAROMĚŘSKÝ - předseda dozorčí rady
Jan HRUŠKA - člen dozorčí rady
Jiří MALINSKÝ - člen dozorčí radyZákladní údaje o společnosti:

Nadace pracuje na principu naprosté dobrovolnosti s režimem bez zaměstnanců, s veřejnou kontrolou své činnosti na podporu dětí postižených DMO - tělesně, zrakově, sluchově, mentálně. Od roku 1991 podporujeme 45 center s postiženými dětmi jako jsou stacionáře, dětské domovy, ústavy z celé ČR. Při založení nadace jsme vycházeli z reálných potřeb center s postiženými dětmi. Dětem jsme chtěli vytvořit nadstandardní podmínky, ale v mnohých případech jsme pomáhali vybavovat centra základními prostředky, pomůckami.

Základní nadační jmění nadace v jeho základu není tvořeno finančními prostředky, ale jako jediná, nadace vložila do nadačního jmění obě loga znalecky ohodnocená na částku minimálně 1.625.000 Kč a jejich "brandingem" dochází k výnosům určených ve prospěch žadatelů o nadační příspěvek.

V březnu 2004 pak došlo k navýšení nadačního jmění o částku obdrženou v prosinci 2003 z výběrového řízení Úřadu vlády ČR, když jde o prostředky ve výši 3.535.000 Kč přerozdělené z II.vlny NIF, a následně FNM v prosinci 2004 převedl na nadaci částku 8.220.000,-Kč čímž došlo k celkovému navýšení nadačního jmění ve finančních prostředcích na částku 30.403.000 Kč, celkové nadační jmění činí 32.028.600,-Kč.

Posledním, ale velmi zásadním rozdílem je ta skutečnost, že kmotři, čestní předsedové nadace jsou významné osobnosti sportovního, kulturního života. Podílí se na samotné činnosti, nejsou jen "figurkami" a mají zájem být informováni o celé činnosti, kterou svými jmény garantují. Tuto garanci si kontrolují a chrání se tak před svoji kompromitací. V účetnictví nadace nenaleznete náklady na pronájmy, náklady na telefony, náklady na "km" apod., protože toto vše odčerpává finanční prostředky od pomoci dětem a smyslem nadace je opačná činnost spočívající v pomoci postiženým dětem.…. Rozhodně nemalým odlišením je i to, že jsme to my kdo se může pochlubit unikátními díly jakými bezesporu jsou díla "Mona Lisa", "Sixtinská Madona", které hodláme představit nejen v ČR, ale i v zahraničí, právě ve spojení s kmotry nadačních projektů.


© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.