Jak podpořit nadaci

a) podporou nadačním projektům:
aa) finanční dar
      - jednorázový finanční dar
      - měsiční trvalý převod konstantní částky
      - roční dary
ab) finanční spolupráce dle smlouvy o reklamě
ac) materiální podpora-materiální dar (knihy, pomůcky, dopravní prostředky)
ad) materiální podpora oproti smlouvě o reklamě (služby, výrobky)
ae) podpora organizační na akcích pořádaných v rámci projektů (výstavy dny s dětmi)
af) podpora administrativní (tisk, opis, kopírování)
ag) věnovat prostor pro prezentaci nadace ve svém materiálu, katalogu, internetových stránkách
ah) umístit loga nadace na obal výrobku, na výrobek, na etiketu
ai) realizace sbírky mezi zaměstnanci


b) pomoc při přípravě, návrhu arealizaci benefičních akcí
- dražby
- koncerty
- módní přehlídky
- sportovní akce
- pomoc při prezentaci unikátních děl "MONA LISA" a "SIXTINSKÁ MADONA" na vlastních akcích, www stránkách, ve svém materiálu


c) Věnovat dary do základního jmění nadace a navršit tak základní jmění nadace o hodnotu daru:
- umělecké dílo, raritu, podepsanou knížku, podepsaný dres sportovce (předaný dar je neprodejný, zpracuje se znalecký posudek, dar se pak představuje v rámci výstav apod.) - věnovat cokoliv do veřejné dražby (dražba po internetu,dražba v tisku, dražba na akcích)


d) stát se členem nadačního kolektivu a po té členem správní nebo dozorčí rady a naprosto dobrovolně se podílet na rovzoji celé problematiky Společnosti DUHA při zachování podmínky, že činnost je dobrovolná a veřejně kontrolovatelná.


© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.